Ik loop tussen de afdeling economie en filosofie in de boekhandel. Op zoek naar vrouwen. Ik kan er maar pittig weinig vinden en loop met mijn vraaghoofd naar de eigenaar; ‘ligt het aan mij of liggen hier maar weinig vrouwelijke auteurs in de schappen?’

De eigenaar loopt met me mee. Samen komen we tot de conclusie dat ze inderdaad niet in overvloed op de planken lijken te liggen.

‘Zouden we zo weinig over dit onderwerp schrijven’, vraag ik me vervolgens hardop af? ‘Zijn mannen soms beter in zichzelf promoten? Of wordt ons economisch en filosofisch speelveld gewoon nog steeds bepaald door de man?’

Gelukkig komen de eigenaar en ik tot een rijtje vrouwelijke bijdragen die zeker een prominentere plek verdienen.

En er zijn vast nog meer mooie interessante aanvullingen. Gebaseerd op kwaliteit in plaats van quotabeleid 😊. Dus als jij er één weet die niet mag ontbreken, deel hem gerust. Dan maken we gewoon ons eigen boeiende boekenplankje.

Onze bijdragen voor op de boekenplank

  1. Kate Raworth (econoom). Kate constateert dat ons huidige economisch model niet meer werkt en pleit voor een inclusievere en duurzamere variant in haar boek ‘Donuteconomie’ (2017). De gemeente Amsterdam heeft dit model omarmt en is nu officieel donutstad. Dat betekent dat ze met behulp van dit model werken aan een circulaire en duurzame stad.
  2. Mariane Muzzucato (econoom). Mariane ontkracht de mythe van de kracht van de ‘vrije’ markt, in haar boek ‘De Ondernemende Staat, waarom de markt niet zonder overheid kan’ (2013).
  3. Donella Meadows  (1941-2001, biofysicus). Zij is helaas overleden, maar heeft zich gedurende haar leven bezig gehouden met systeem denken in relatie tot duurzaamheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in de boeken: ‘The Limits to Growth’ (1972) en ‘Thinking in Systems’ (2008). Meer weten over haar werk en leven? Klik hier
  4. Stephanie Kelton (econoom). The Deficit Myth, modern monetary theory and the birth of the people’s economy (2020). ‘Deficits can be used for good or evil. They can enrich a small segment of the population, while leaving millions behind. But they can also be used to sustain life and build a more just economy that works for the many and not just the few.’
  5. Ann Pettifor (politiek econoom). In haar boek ‘The Case of the Green New Deal’ (2019) pleit zij voor ‘a total de-carbonisation and commitment to fairness and social justice’. Daar hoort een herdefiniëring van de functie en onze kijk op geld bij. En ‘Nothing grows forever’, dus misschien is ons streven naar continue economische groei ook wel niet zo gezond.
  6. Hannah Arendt (1906-1975, filosoof en politiek denker). Ze schrijft onder andere ‘The Origins of Totalitarianism’ en ‘The Human Condition’ (1958). In de laatste definieert ze mensen als wezens die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de wereld dragen. Omdat Hannah Arendt niet zo makkelijk te lezen is, maar wel heel relevant voor de uitdagingen van vandaag de dag, zijn er diverse boeken verschenen waarin haar gedachtengoed wordt toegelicht. Klik hier voor de laatste toelichting, die van Lieve Goorden (2020).