Suzanne (van D66) stelt me voor aan Joost van Hooff. Hij is statenlid voor de PVV in Noord Holland. Hij is met pensioen, en dat is naar eigen zeggen maar goed ook, want als statenlid ben je al gauw twintig uur per week actief met vergaderen, inlezen, werkbezoeken enz. Hij zit in de politiek door zijn vrouw. Zij was het zat dat hij thuis op de bank zat te mopperen en zei; ‘als je je zo druk maakt om van alles en nog wat, kom van die bank af en ga er wat aan doen’.

Mijn eerste vraag is wat voor de PVV Noord Holland de belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar. Joost eerste reactie is; ‘dat staat in ons partijprogramma op onze website’. Gelukkig zegt hij snel erachteraan: Ons klimaat. Dat vinden we eigenlijk maar een hetze. Wind- en zonne-energie is onnodig, duur en niet zo milieu vriendelijk als het wordt voorgespiegeld. Recycling is niet mogelijk. De stofjes worden door kinderen uit mijnen gehaald. En weiden vol zonnepanelen is ook geen natuur. Ondertussen is zijn collega Marco Deen ook aangeschoven.

Oké, als wind- en zonne-energie voor jullie niet de oplossing is, wat dan wel? Thorium kerncentrales en getijdestroming. Als ik daar op doorvraag (thorium kerncentrales zijn voor mij namelijk echt nieuw), wat dat dan is en hoe dat er dan uit ziet of gaat zien (in het geval van getijdestroom bijvoorbeeld, is dat dan niet net zo lelijk als windmolens en zonnepanelen, maar dan in het water?)
Thorium kerncentrales staan al op meerdere plekken. In China en in Frankrijk. En als ik daar meer over wil weten, dan moet ik het verkiezingsprogramma en de website maar lezen. Dat geldt eingelijk ook voor getijdestroom, want Marco is niet van de technische details.

Mmm, hier gaan mijn wenkbrauwen denkbeeldig van omhoog en ik betrap mezelf erop dat ik dit niet heel sterk van de heren vind. Maar goed, ik word er wel door aan het denken gezet. Want zeg nou eerlijk die windmolens en zonnepanelen zijn nu niet moeders mooiste in onze openbare ruimte. En de opmerking dat ze niet recyclebaar zijn, baart me zorgen. Ook de thorium kerncentrales en getijdestroom vind ik interessant. Dus op naar het verkiezingsprogramma en de website van de PVV Noord Holland. Maar helaas, helaas, niks geen uitleg, niks geen toelichting. Alleen vier bulletpoints hierover in een partijprogramma van twee bladzijdes.

Dan zelf maar op zoek naar enige onderbouwing van wat deze mannen als alternatief zien.

Ontdekking 1: Zonnepanelen kunnen we wel recyclen. Er is een programma dat voor 96% recycling zorgt. Dit wordt aangeboden door PVcycle. Het is echter wel een secuur werkje en voor mij enigszins onduidelijk of het nu al op grote schaal gebeurt. Bij de windmolens blijkt het recyclen van de bladen inderdaad nog een probleem te zijn. Aan oplossingen hiervoor wordt hard gewerkt.

Gelukkig gaan zonnepanelen gemiddeld 25 tot 40 jaar mee en windturbines gemiddeld 20 tot 25 jaar. Dus hebben we de tijd om dit te verbeteren en op te lossen.

Ontdekking 2: Er zijn nog geen werkende thorium kernenergiecentrales. En ja, thorium is veiliger (er is geen meltdown mogelijk) en zorgt voor minder radio-actief afval (maar dat is en blijft er zeker nog wel). Er moet nog veel, heel veel, worden uitgezocht voordat zo’n kerncentrale werkelijkheid kan worden. Hier is veel geld mee gemoeid en dan nog is de kans klein op een snelle doorbraak. Rond 2050 zou de eerste echte reactor er kunnen staan.

Kortom voor de korte termijn geen oplossing. Voor de lange termijn natuurlijk wel eentje die de moeite waard kan zijn. Lijkt me iets om Europees op in te zetten en uit te gaan zoeken.

Ontdekking 3: Getijdecentrales hebben we. Onder andere bij Texel. Die is goed voor stroom van 50 huishoudens. Ook in Zeeland wordt met getijdecentrales gewerkt. Frankrijk heeft de grootste en is met 24 turbines goed voor 60.000 huishoudens. Wat is er nodig voor zo’n centrale? Een dam die open en dicht kan en een aantal turbines. Het is duurzaam en redelijk milieuvriendelijk. Wel kun je maar één keer in de twaalf uur energie opwekken en het heeft natuurlijk gevolgen voor de bodem en de vissen. Wat wel jammer is, is dat het verschil tussen hoog en laag water in Nederland niet zo groot is. Toch valt ook hier energie vandaan te halen. 

Dit klinkt als een prima aanvulling op zonne- en windenergie.

Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hun andere ideeën en vraag hoe zij aankijken tegen woningbouw, een belangrijke uitdaging in de provincie Noord Holland. En we hebben het even over het openbaar vervoer.

In het kort komt het erop neer dat de PVV vindt dat woningen best op groene plekken gebouwd kunnen worden en dat openbaar vervoer op de hoofdlijnen goed geregeld moet zijn met vaste dienstregelingen. Woon je niet op die hoofdlijnen, dan is een belbus een goede oplossing.

Als laatste krijgen we het over het stemmen zelf en hoe belangrijk dat is. In hun ogen niet alleen voor de Provincie, maar vooral ook voor de eerste kamer. Want daar kun je nu, door je stem, het verschil maken. Waar Suzanne van D66 het fijn vindt om door de compromissen die je sluit meer burgers te bereiken, zijn deze mannen, eenmaal gekozen, niet van plan om van hun standpunten af te wijken. Als ze dat doen, dan komen ze niet tegemoet aan de beloftes van hun achterban. Als ik hen enigszins verbaasd vraag hoe ze dan met andere partijen kunnen samenwerken, en wat ze dan doen als ze een belangrijk punt wel helemaal binnen kunnen halen, maar daarvoor op een ander punt water bij de wijn moeten doen, kijkt Joost me verward aan.

Zo gaan we ook uit elkaar.