In between jobs, een sabbatical of gewoon even bewust Toos Werkeloos. Mijn kinderen vinden het in ieder geval helemaal niks. Wat moeten ze nu antwoorden als een klasgenoot vraagt ‘Wat doet je moeder eigenlijk?’

Of ik het wel wat vind moet gaan blijken. Want gaat het me lukken om iemand te zijn zonder uitgesproken rol? Wat blijft er dan van me over? Een moeder, dochter, echtgenote. Klinkt niet heel sexy en interessant op feesten en partijen.

Wat bezielt me dan? Is het om een aantal andere kanten in mezelf de ruimte te geven? Mijn actieve ik bijvoorbeeld is er de afgelopen jaren bekaaid vanaf gekomen. Mijn nieuwsgierige ik is benieuwd naar wat de wereld mij allemaal nog te bieden heeft en andersom. Tegelijkertijd vind ik het spannend want voor hetzelfde geld is het mijn best wel dominante en strenge verantwoordelijke ik die de overhand krijgt en me vermanend toespreekt; dat ik toch echt nuttig en zinvol bezig moet zijn om een plekje op deze aardbol te verdienen. En luister ik zoals altijd gedwee naar haar en is mijn lummel tijdperk voorbij voor ik er erg in heb.

Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en ervoor gaan. Mijn creatieve ik heeft er namelijk zin in. Ze is vast van plan om via haar schrijfkunsten van zich te laten horen. Ze houdt u graag op de hoogte van wat ze meemaakt in between jobs, wat de sabbatical haar brengt en over haar avonturen als Toos Werkeloos.

Tot schrijfs!